Наредне седмице почињу систематски прегледи школске дјеце

Од наредне седмице почињу систематски прегледи школске дјеце и то трећи пети и седми разред основног школа, те системтски прегледи за упис у школу.

Циљ систематских прегледа осим детектовања аномалија прегледом и даљим упућивањем на консултативни преглед одговарајућем специјалисти огледа се и у потреби да дијете приликом школског и васпитног развоја уједно развија своју свијест о психофизичком и хигијенском здрављу и потреби редовног прегледа код одговарајућег доктора како би употпунило свој раст, развој и животни стил.
Прегледи ће се обављати по договореним терминима са Основним школама са територије општине Челинац.